Page 1 - RondomRensa december 2015
P. 1

Jaargang 11 Nummer 5

RONDOMRENSA DEC’15	

VAILLANT ZET DE WENSEN VAN DE KLANT CENTRAAL

DUURZAAMHEID EN
KWALITEIT

                          PAGINA 16

Wilo          19 Radson       23 Orcon          30 Belimo          34

Wilo-SiFlux - maatwerk   Radson presenteert Bedieningsgemak en comfort Compacte dichtafsluitende
in standaarduitvoering   E.Flow Integra                 zoneventielen
                        met Orcon CO2
                        Bedieningssensor

                               Omdat het resultaat telt.

                                              www.rensa.nl
   1   2   3   4   5   6